Mám vystudovaný obor Sociální práce na Vyšší odborné škole a v bakalářském studiu obor Speciální pedagogika se zaměřením na etopedii. Etopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých, kteří mají poruchu chování. V současné době studuji na Karlově Univerzitě magisterský obor - řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních, se zaměřením na supervizi. Zároveň jsem frekventantkou supervizního výcviku ČIS. 

Dále mám také vzdělání v oblasti krizové intervence, kdy jsem absolvovala - Komplexní kurz krizové intervence (150 hodin, Remedium), díky kterému mohu pracovat s lidmi v krizi a tíživých životních situacích.  

Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik - Cestou systemických terapií v rozsahu 780 hodin. Psychoterapeutický výcvik jsem zakončila zkouškou a obhajobou terapeutické kazuistiky. Výcvik je certifikován u ČAP (Česká asociace pro psychoterapii). Akreditace zajišťuje, že výcvik odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta. Nyní jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii. 

Psychoterapii tedy vykonávám z titulu dosaženého vysokoškolského vzdělání humanitního zaměření a psychoterapeutického výcviku akreditovaného pro oblast zdravotnictví. Nejsem však klinickým psychologem a nenabízím psychoterapii ve smyslu zdravotní služby.  

Považuji za důležité mít přehled o nejnovějších trendech v oboru. Z toho důvodu si své znalosti a dovednosti prohlubuji pravidelným absolvováním nejrůznějších kurzů a seminářů. Zároveň se pravidelně účastním pracovních skupin - terapeuti Plzeňska, setkávání ČIS (Český institut supervize) v regionech.


Pracovní zkušenosti... 

Přes tři roky jsem působila na Krizovém centru jako krizová interventka. Zde mými klienty byli děti i dospělí, kteří prožívali těžké životní situace a to např. rozchod, nemoc, ztráta blízké osoby, sebevražda, školní šikana a jiná trápení.

Přes osm let jsem pracovala v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, z toho pět let jako koordinátorka zařízení. Zde jsem pracovala s dětmi a mladými lidmi od 6 do 20 let, které jsem doprovázela při řešení obtížných, ale i každodenních situacích.

V roce 2019 jsem působila jako dobrovolný terapeut Sociální kliniky v Plzni. 

V období od července 2019 do dubna 2022 jsem působila jako externí psychoterapeut v Chráněném bydlení. V Chráněném bydlení jsem terapeuticky pracovala s klienty s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2020 jsem začala také pracovat jako externí psychoterapeut v Domě s pečovatelskou službou. 

V roce 2023 jsem působila jako externí psychoterapeutka v Dětském domově Domino, který se nachází v Plzni. Zde jsem terapeuticky pracovala s dětmi a dospívajícími.

V současné době...

Od září 2021 spolupracuji s Akademií nadání, z. s., kde terapeuticky pracuji s dětmi a dospívajícími. Spolek se zaměřuje na péči o nadané děti a nadané děti s poruchou (např. autistického spektra). 

Zároveň se věnuji soukromé psychoterapeutické praxi v Plzni (Klatovská 73/7a, 301 00 Plzeň). Poskytuji individuální psychoterapii nejen dětem, dospívajícím, mladým dospělým, ale i dospělým. 

Působím také jako supervizorka v sociálních službách, poskytuji individuální, týmové a skupinové supervize.

- REFERENCE -

„Katka mi pomohla s problémem! Dobře se s ní povídalo, byla legrace. Vždy mě vyslechla a já se jí svěřil!!"

Jirka, 13 let.

„Za půl roku už jsem Katce řekl mnoho věcí a starostí v mém životě.  Naše společné rozhovory mi pomáhají. “

Lukáš, 20.

„Katka byla moc milá, hezky se s ní pracovalo.“

Anička, 16 let.


„ S Katky odvedenou prací jsem spokojená.“

Šárka, 45.

„Katce jsem se mohl svěřit.“

Nikolas, 12 let.

„S Katkou jsem moc spokojený. Hodně mi pomáhá a je mi s ní fajn. Poslouchá mě a podporuje. “

Daniel, 25 let.

„Katka mi pomohla, bylo to s ní super.“

Roman, 16 let.

Reference od klientů jsou zveřejněny s jejich souhlasem. 

Po předchozí domluvě je možné reference předložit k náhledu.